Hooikoorts Kalender

Hooikoorts Kalender

Over het algemeen bloeien bomen, grassen en planten tussen februari en september. Tijdens deze periode is dan de kans ook het grootst op hooikoorts. De echte piek ligt in het midden, tussen mei en juni. De grassen zullen dan volop in bloei staan.

Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de bloeiperiode in Nederland van enkele belangrijke veroorzakers van hooikoorts. Deze periodes kunnen door weersomstandigheden en de verschuivende seizoenen (n.a.v de opwarming van de aarde) variëren. Een oranje vakje staat voor voor- en nabloeiperiode, een rood vakje voor de hoofdbloeiperiode.

Bomen

Van de bomen zijn het de pollen van de berk die de grootste veroorzaker van allergie zijn, maar ook het pollen van de els en de hazelaar is allergenen. De pollen van de bomen komen voornamelijk in de lucht terecht in het voorjaar. De hazelaar en de els kunnen in december of januari al in bloei komen, waardoor deze pollen zich al heel vroeg in het jaar kunnen melden. Wanneer deze bomen zijn uitgebloeid (eind maart), gaan vervolgens de berken bloeien. In de onderstaande pollenkalender is te zien wanneer deze bomen in bloei kunnen komen te staan.

Grassen

De pollen van gras zijn de belangrijkste allergene pollen in Nederland. Er zijn ruim 150 soorten gras in Nederland, waarvan Engels raaigras (Lolium perenne) het meest voorkomende gras in Nederland is. Andere veelvoorkomende soorten zijn kropaar (Dactylis glomerata), grote vossenstaart (Alopecurus pratensis) en timoteegras (Phleum pratense).
Omdat er zoveel soorten grassen zijn die na elkaar in bloei komen duurt de periode waarin graspollen in de lucht zijn relatief lang. De eerste graspollen verschijnen begin mei. En in juni, als er veel verschillende soorten grassen tegelijk bloeien, kunnen er zeer veel pollen in de lucht voorkomen.

Kruiden

Er zijn enkele kruiden die hooikoortsklachten kunnen veroorzaken. Een aantal voorbeelden zijn; bijvoet (Artemisia vulgaris), zuring (Rumex, diverse soorten) weegbree (Plantago, diverse soorten) en Ambrosia (Ambrosia, diverse soorten). Deze kruiden bloeien tijdens de zomermaanden of het najaar.

Pollenkalender

Pollenkalender bij Hooikoorts


Misschien ook interessant: